Болнични шкафове

  ad-408

Шкаф за наркотици с отделения 70x25x50 cm

ad-408