Болнични шкафове

  ad-259d

Шкаф с дървен плот

ad-259d