Болнично помощно оборудване

  ad-231p

Пластмасова количка за мръсно бельо, 280 л.

ad-231p