Болнично помощно оборудване

  ad-361

Рефлектор с халогенна лампа на колела

ad-361