Болнично помощно оборудване

  ad-271a1

Двоен негатоскоп от дърво

led-271a1