Болнично помощно оборудване

  ad-146

Контейнер за отпадъци с педал

ad-146