Болнични шкафове

  ad-213a

Шкаф за лекарства с неръждаем плот
ad-213a