Болнични шкафове

  ad-209

Остъклен медицински шкаф за инструменти с една врата

ad-209