Болнични шкафове

  ad-206

Остъклен двоен медицински шкаф за инструменти

ad-206p