Болнично помощно оборудване

  ad-271, a, b, c

Единичен негатоскоп 39X51X12 cm.
Двоен негатоскоп 75X 51X12 cm.
Троен негатоскоп 123X51X12 cm.
Четворен негатоскоп 148X51X12 cm.

ad-271, ad-271a, ad-271b, ad-271c