Болнично помощно оборудване

  ad-269, ad-269a

Неръждаем леген с диаметър 22 и 32см.

ad-269, ad-269a