Болнично помощно оборудване

  ad-264, ad-266

Голям неръждаем леген 25х40х5 см.
Неръждаем леген – бъбрек 15×30 см.

ad-264, ad-266