Болнично помощно оборудване

  ad-241p, 241b

Неръждаема стойка за вливания с метални крака
Стойка за серум с крака от профили

ad-241p, ad-241b