Болнично помощно оборудване

  ad-241, 241a1

Стойка за вливания с метални или пластмасови крака

ad-241, ad-241a1