Болнично помощно оборудване

  ad-234, ad-234b

Количка за кислородна бутилка – 10 и 40 л.

ad-234, ad-234b