Болнично помощно оборудване

  ad-218d

Манипулационна количка с гнезда за четири бутилки

ad-220d