Болнично помощно оборудване

  ad-163d

Количка за инструменти, тип Z

ad-163d