Болнично помощно оборудване

  ad-163b

Двуетажна колчка за инструменти, тип Z

ad-163b